Hello there, is this your first visit?

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Tab Content
Tab Content

6

 1. asco de negro .
 2. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa giá kệ siêu thị Nếu m* bay ngửa l* chưa có chồng
  Đêm qua tát nước đầu đình kệ siêu thị Ngủ quên một bữa chình ình bụng luôn
  Con cò m* đi ăn đêm giá kệ kho h*ng Vớ phải chồng "mềm" tốn thuốc quanh năm
  Trên đồng cạn dưới đồng sâu kệ siêu thị giá rẻ Chồng em c*y cạn như trâu sổng chuồng
  Chồng em áo rách em thương móc treo phụ kiện điện thoại Chồng người quần rách… cuộn “lương” to đùng
  Trăm năm trong cõi người ta lưới treo phụ kiện điện thoại L*m trai phải biết la c* bia ôm
  http://tongkhogiake.com/
 3. hola amorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 4. que paso? soy el de accel gunz xD
 5. hola valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

:
Venezuela42
0.02
6
11-25-2016 01:59 AM
5
03-18-2017 03:41 PM
11-01-2013
1