Hello there, is this your first visit?
Register

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Conversation Between Savage and chieuthubay

1 Visitor Messages

 1. Chuồn chuồn bay thấp th mưa gi kệ siu thị Nếu m bay ngửa l chưa c chồng
  Đm qua tát nước đ̀u đình kệ siu thị Ngủ qun ṃt bữa chình ình bụng lun
  Con c m đi ăn đm gi kệ kho hng Vớ phải chồng "mềm" tốn thuốc quanh năm
  Trn đồng cạn dưới đồng su kệ siu thị gi rẻ Chồng em cy cạn như tru sổng chuồng
  Ch̀ng em áo rách em thương mc treo phụ kiện điện thoại Ch̀ng người qùn rách… cuộn “lương” to đng
  Trăm năm trong ci người ta lưới treo phụ kiện điện thoại Lm trai phải biết la c bia m
  http://tongkhogiake.com/
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1