Hello there, is this your first visit?
Register

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Conversation Between Alina and th0nggaday

1 Visitor Messages

 1. hưa từng nghĩ tới mnh cũng tiếng anh cho người đi lm hế, nhưng khng nghĩ đến
  c thể thỏa mn, ci loại hạnh tiếng anh cho người mới bắt đầu đến cuối cn bị cnh hạnh
  phc đ đột nhin xuất hiện học tiếng anh tại h nội phc gy m mất mt. . . . . . C
  Một c gi c đơn 27 năm, trong tiếng anh cho người lớn tuổi ng mnh yu, v đứa nhỏ
  cuộc đời khng c g th tiếng anh cấp tốc mnh yu. Đối với một phụ
  vị, vốn tưởng rằng cả đời luyện thi toeic tại h nội nữ m ni, kết cục bnh thản
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1