Hello there, is this your first visit?
Register

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Conversation Between tammmiee and kisstherain

1 Visitor Messages

  1. Anh vẫn vậy, luôn nghĩ người ta cần anh th́ cần, c̣n không th́ thôi. Em mong cho con một gia đ́nh trọn vẹn nhưng cũng cần một người chồng quan tâm và cần em, sợ mất em, cát lọc nước tinh khiết
    than hoạt tính
    dịch vụ sửa chữa máy lọc nước tại nhà
    chứ không phải lúc cần th́ đến c̣n lúc không cứ mặc kệ, muốn thế nào cũng được. Cuộc sống ai cũng có sai lầm và biết sai lầm để sửa nhưng những ǵ anh làm như nhát dao đâm vào em. T́nh nghĩa vợ chồng mà chỉ v́ một người đàn bà anh đă bất chấp tất cả.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1